Niedziela Palmowa 2017 r.


Niedziela Palmowa rozpoczyna w Kościele Katolickim obchód Wielkiego Tygodnia, w czasie którego, rozważamy największe tajemnice naszej wiary. Przed Msza św. o g. 10.30 odbyło się poświęcenie palm i procesja z palami wokół Kościoła. Palma jest symbolem życia i zwycięstwa nad śmiercią. W czasie Mszy św. została odśpiewana Pasja tj. opis Męki Pana Jezusa wg św. Mateusza. Po Mszy św. odbył się konkurs na najpiękniejszą palmę. Wielu wykonawców palm zostało nagrodzonych książkami oraz słodyczami.