Obchody Konstytucji 3 maja


W dniu 3 maja 2017 roku w Łękawicy odbyły się  gminne obchody 226 Rocznicy uchwalenia Konstytucji  3 Maja. Uroczystości rozpoczęła Msza św. Koncelebrowana sprawowana przez ks. Proboszczów przybyłych z sołectw gminy Skrzyszów. Po Nabożeństwie Wójt Gminy, przedstawiciele samorządu, szkół, przedszkoli, organizacji społecznych oraz mieszkańcy przeszli na plac przed przedszkolem gdzie odbyła się dalsza część  uroczystości. Po wystąpieniu gospodarza gminy głos zabrała obecna na uroczystości  Poseł Urszula  Augustyn, która wiele ciepłych słów skierowała pod adresem naszej gminy i podkreśliła jej rozwój. Nawiązując do polskich tradycji narodowych uczniowie Szkoły Podstawowej w Łękawicy zaprezentowali KRAKOWIAKA oraz montaż poetycko – muzyczny. Ubogaceniem uroczystości była prezentacja Grupy Rekonstrukcyjnej kultywującej tradycje rycerstwa średniowiecznego. Na zakończenie uczestnicy złożyli kwiaty pod Pomnikiem Pamięci ofiar poległych  podczas I i II wojny światowej.

tekst pochodzi z skrzyszow.pl

Więcej zdjęć na portalu szynwald.pl