Rada Parafialna


W związku z zakończeniem kadencji obecnej rady parafialnej (5 lat) ks. bp zarządził nowe wybory do rad działających przy parafiach. W związku z tym prosimy o zgłaszanie się chętnych osób które chcą mieć wpływ na to co dzieje się w parafii, a jednocześnie mocnej zaangażować się w życie naszej wspólnoty. Kartki z nazwiskami można wrzucać do skrzynki pod chórem, na której stoi figura św. Antoniego, lub na tacę przy składaniu ofiary. Ostateczny termin zgłaszania chętnych to 7 października. Wybory odbędą się 15 października br.