Rada Parafialna – wyniki


Skład Rady Parafii wybrany na 5-letnią kadencję:

z wyboru parafian:

  1. Łabędź Michał
  2. Kielian Jacek
  3. Siciarz Katarzyna
  4. Onik Tomasz
  5. Onik Izydor
  6. Starostka Jan
  7. Bardo Janusz

z urzędu do Rady należą również:

  1. ks. katecheta
  2. p. kościelny
  3. p. organista

Mianowany przez ks. Proboszcza z przysługującego mu prawa: P. sołtys – Stanisław Starostka