Niedziela Palmowa


25 marca Niedzielą Palmową, która stanowi liturgiczne wspomnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy,  rozpoczęliśmy w tym roku obchody Wielkiego Tygodnia. Uroczysta suma pod przewodnictwem ks. proboszcza poprzedzona została tradycyjną procesją z palmami wokół kościoła. Po zakończanej Eucharystii miał miejsce konkurs palm. Dziękujemy serdecznie wszystkim parafianom za przygotowanie pięknych kompozycji i liczny udział w procesji.