29 kwietnia 2018 r. – XII Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców


Ostatnia niedziela kwietnia w kalendarzu duszpasterskim Konferencji Episkopatu Polski to dzień szczególnej modlitwy za kierowców i wszystkich poruszających się po drogach. Krajowe Duszpasterstwo Kierowców oraz MIVA Polska zapraszają wszystkich kierowców, motocyklistów, rowerzystów i członków ich rodzin do szczególnej modlitwy o Boże wsparcie i pomoc św. Krzysztofa, aby zawsze poruszać się po drogach w sposób odpowiedzialny, bezpiecznie, spokojnie i z życzliwością do ludzi.

„W Duchu i Prawdzie” – hasło obchodów nawiązuje do hasła obecnego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, które koncentruje się na Osobie Ducha Świętego. Z pomocą Ducha Świętego powinniśmy odkrywać i poznawać prawdę o sobie, o świecie i o Bogu. W prawdzie przed Bogiem i sobą powinniśmy stawać także jako użytkownicy dróg. Naszej szczerej i ufnej modlitwie zanoszonej do Boga powinna towarzyszyć refleksja i rachunek sumienia dotyczący naszych zachowań na drodze i naszej realizacji pierwszego i najważniejszego przykazania: przykazania miłości Boga i bliźniego, zgodnie z mottem Duszpasterstwa Kierowców – Kierujmy się miłością na drodze. Tylko nasza osobista przemiana i rzetelna troska o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego mogą gwarantować polepszenie bezpieczeństwa na naszych drogach.

Poświęcenie pojazdów w naszej parafii – 29 kwietnia po sumie – obydwa parkingi.

Rachunek Sumienia Kierowcy
(na podstawie dekalogu kierowcy MIVA Polska)
• Czy nie jestem egoistą na drodze?
• Czy nie używam złych słów, gestów…?
• Czy mam czas na modlitwę?
• Czy jestem życzliwy dla pieszych?
• Czy zawsze trzeźwy siadam za kierownicę?
• Czy dbam o stan techniczny pojazdu?
• Czy brawurą nie zagrażam życiu ludzi?
• Czy pomagam potrzebującym?
• Czy dbam o należyty stan pojazdu?
• Jak przestrzegam przepisy drogowe?
• Co mi sumienie szczególnie wyrzuca? Czy staram się to naprawiać?
• Odpowiem sobie szczerze: Jakim jestem kierowcą?
Pamiętajmy więc przede wszystkim my sami, że jako ludzie żyjący zasadami wiary mamy być zawsze życzliwymi i trzeźwymi kierowcami, a każdy rowerzysta czy pieszy niech dba o dobre i bezpieczne poruszanie się po drogach i ulicach, o co się wspólnie też módlmy. (zob. Książeczka Kierowcy, wydana przez MIVA Polska)

 

„Kto zna Chrystusa, ten zachowuje ostrożność na drodze. Nie myśli jedynie o sobie i o tym, aby jak najszybciej dotrzeć do celu. Widzi osoby, które towarzyszą mu na drodze… Widzi w nich braci i siostry, dzieci Boże, oto postawa, która wyróżnia chrześcijańskiego kierowcę”.

(Papieska Rada Duszpasterstwa Podróżujących i Migrantów)