Odpust zupełny i cząstkowy w oktawie Wszystkich Świętych


W zawiązku z uroczystością Wszystkich Świętych, przypominamy że 1 listopada rozpoczyna okres (trwający do 8 listopada), w którym każdy wierny po spełnieniu określonych warunków może uzyskać odpust zupełny lub cząstkowy za swoich zmarłych, czyli całkowite lub częściowe darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Odpust  możemy uzyskać raz dziennie.

 

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

Przez cały tydzień (do 8 listopada włącznie) codziennie w naszym kościele o godz. 16.30 czytamy wypominki i odmawiamy różaniec, a o godz. 17 sprawujemy Mszę Św. (w niedzielę Msza Św. o zwykłej porze)

Msze Św. w Dzień Zaduszny: 6:30, 8:00, 17:00 (o 16.30 wypominki połączone z różańcem)

Więcej o odpustach zupełnych i cząstkowych