Kolejne prace porządkowe


Kolejne prace przy naszym kościele i na cmentarzu. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za poświęcony czas, siły, wypożyczenie sprzętu, wsparcie materialne i modlitewne. Z cmentarza parafialnego zostały wywiezione wszystkie śmieci (ok. 23 tony). Został też ustawiony (na razie z boku, bo musimy przygotować plac) kontener o pojemności 7 m3 , z którego regularnie firma będzie wywozić odpady. Chcemy bowiem, żeby w tak ważnym i szczególnym miejscu, jakim jest cmentarz, było czysto i pięknie. Wielka prośba. Starajmy się wszelkie konieczne śmieci, odpady z cmentarza (nie z domów), wyrzucać do tego kontenera. Nie wrzucajmy gruzu, desek z remontów nagrobków. Na odpady biodegradowalne, jak wieńce, kwiaty, trawa – będzie osobne oznaczone miejsce.