Ogłoszenia


 

NIEDZIELA –15.07
g.7.00 +Teresa Łabno
g.9.00 +Adam Jachym
g.10.30+Józef Siedlik, Maria i Barbara
g.16.00+Janina i Stanisław Łabędź

 

INTENCJE MSZY ŚW. od 16.07 do 22.07. 2018

PONIEDZIAŁEK- 16.07
g. 6.30 1.+Kazimierz Siedlik 2.+Kazimierz Siedlik
3.+Kazimierz Siedlik

WTOREK –17.07
g.6.30 1.+Zofia Adamska 2.+Jerzy Bednarz 3.+Jerzy Bednarz

ŚRODA-18.07
g. 6.30 1.+Zofia Piątek 2.+Zofia Piątek 3.+Zofia Piątek
g.18.00 1.+Stanisław Sztorc w 24 r. śm. Alojza [ona]

CZWARTEK- 19.07
g. 6.30 1.+Jerzy Bednarz 2.+Jerzy Bednarz 3.+Jerzy Bednarz

PIĄTEK – 20.07
g.6.30 1.+Czesław Wzorek 2.+Aleksander Starzyk
3.+Zofia Adamska i Leszek Wardzała

SOBOTA –21.07
g. 6.30 1.+Adam Jachym 2.+Franciszek Smołka
3.+Kazimierz Siedlik
g.18.00 Podz. Panu Bogu za łaski z prośbą o łaski dla Anny

NIEDZIELA –22.07
g.7.00 +Stanisław Kępa, Maria s. Kazimierz, Karol, Tadeusz,
Alojzy
g.9.00 1W int ks. Jakuba z okazji imienin o zdrowie, błog. Boże
z int Rady Parafialnej.
2.+Stanisław Łabno w 16 r. śm.
g.10.30 W int Barbary i Krzysztofa Łabno w 25 r. sak mał. podz. za łaski z prośbą o zdrowie, błog Boże opiekę M. Bożej
g.16.00 W int Andżeliki, Joanny i Daniela z prośbą o zdrowie opiekę M. Bożej