Duszpasterze


 

 

nitaks. mgr Józef Nita – proboszcz
Urodził się 26.03.1958 r. w Szczurowej. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1979 r. został przyjęty do WSD w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 26.05.1985 r. z rąk bp Józefa Ablewicza. Pracował jako wikariusz m.in. w parafii Ciężkowice, Tarnów-Mościce, Mielec-Osiedle, Nowy Sącz – św. Heleny.
Ks. Bp Wiktor Skworc 31.10.2001 r. zamianował go administratorem, a po roku proboszczem w parafii św. Mikołaja Bpa w Łękawicy.

Od grudnia 2017 r. pełni funkcję z-cy dziekana Dekanatu Tarnów -Wschód. 21 kwietnia 2018 r. mianowany relatorem V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

 

ks. mgr Jakub Piekielny – wikariusz

Urodził się w 1981 r. w Krynicy Zdroju. Uczęszczał do Technikum Budowlanego w Limanowej. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 2001 r. został przyjęty do WSD w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2007 r. z rąk ks. bp Wiktora Skworca. Po święceniach został skierowany do pracy jako wikariusz w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Tarnowie – Mościcach a następnie św. Jakuba w Tuchowie. Posłany przez biskupa tarnowskiego przez trzy lata pracował w duszpasterstwie niemieckim w archidiecezji Paderborn w charakterze wikariusza posługując w Pastoralverbund Wendener Land oraz Pastoralverbund Bigge – Olsberg. Po powrocie do Polski pracował w parafii św. Heleny w Nowym Sączu. W dniu 27 sierpnia 2016 r.  został mianowany wikariuszem naszej parafii.

Obecnie pełni także rolę wicenotariusza dekanatu Tarnów – Wschód.

 

 

Dawni duszpasterze

Proboszczowie:
Ks. Józef Króliński 1761-1785,
Ks. Józef Ostański 1785-1800,
Ks. Kazimierz Olechnowski 1801-1822,
Ks. Ignacy Sitkowski 1824-1830,
Ks. Jan Nepomucen Komperda 1830-1835,
Ks. Leopold Perisch 1836-1841,
Ks. Antoni Trybalski 1841-1844,
Ks. Franciszek Pragłowski 1844-1849,
Ks. Maciej Wojnowski 1850-1869,
Ks. Stanisław Januszkiewicz 1869-1900,
Ks. Paweł Wiatr 1901-1916,
Ks. Józef Kloch 1917-1932,
Ks. Feliks Kokoszka 1932-1945,
Ks. Antoni Zapała 1945,
Ks. Adolf Pacocha 1947-1960,
Ks. Józef Pochroń 1961-1973,
Ks. Stanisław Nowak 1973-1986,
Ks. Andrzej Lachowicz 1986-2001,
Ks. Józef Nita 2001- nadal

Wikariusze:
Ks. Ludwik Urbański 1939-1980,
Ks. Józef Jaworski 1980-88
Ks. Józef Godek 1988-1991,
Ks. Ryszard Kochanowicz 1991-1995,
Ks. Włodzimierz Skoczeń 1995-1997,
Ks. Franciszek Niemiec 1997-2000,
Ks. Sławomir Gulik 2000-2004,
Ks. Zbigniew Baran 2004-2009,
Ks. Krzysztof Wójs 2009- 2016
Ks. Jakub Piekielny 2016 –